Du er her: Aksjen / Aksjeopplysninger

Aksjeopplysninger

Aksjekapital

Aksjekapital i selskapet Oslo Børs VPS Holding ASA er NOK 86 008 000.

Antall aksjer

Antall aksjer er 43 004 000.

Pålydende

Pålydende er NOK 2,00.

VPS-registrering

Selskapets aksjer er utstedt i henhold til allmennaksjeloven. Alle aksjer er utstedt i elektronisk form i Verdipapirsentralen ASA (ISIN NO 001 0096845).

Aksjenes rettigheter

Oslo Børs VPS Holding ASA har én aksjeklasse, og alle aksjer gir like rettigheter i enhver henseende, herunder utbytterettigheter. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingene, og ingen aksjonærer har avvikende stemmerettigheter. Aksjene er fritt omsettelige.

Kontakt

Besøksadresse:
Tollbugata 2

Postadresse:
Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: +47 22 34 17 00
Fax: +47 22 41 65 90