Du er her: Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

 

  

Årsrapport 2015

- Det siste året har finansmarkedene vært preget av stor usikkerhet om verdensøkonomien, lave råvarepriser og volatile valutaer. Vårt marked blir som alle andre internasjonale markeder løpende preget av disse utfordringene.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Kvartalsvis finansiell informasjon

Kvartalsvis finansiell informasjon gir en oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.