Du er her: Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

 

 

Årsrapport 2016

- I årene etter finanskrisen har mangel på kapital til vekst i næringslivet, og derved nye arbeidsplasser, preget store deler av Europa. EUs svar på dette er Capital Markets Union-direktivet. Det er et økende behov også i Norge for vekst i eksisterende og nye næringer, da viktige norske næringer er i en stor omstilling.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Kvartalsvis finansiell informasjon

Kvartalsvis finansiell informasjon gir en oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.