Du er her: Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

 

 

Årsrapport 2017

Norsk økonomi er i god utvikling. Norske myndigheter satser på lik linje med europeiske myndigheter på tiltak som bidrar til vekst i næringslivet. Bruk av verdipapirer til finansiering av vekst i småbedrifter anses å være viktig for veksten i samfunnet. Det etableres derfor både incentiver og lavterskeltilbud for å bidra til denne veksten, både i EU og i Norge. Som markedsoperatør har vi utviklet våre markedsplasser for å møte dette behovet.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Kvartalsvis finansiell informasjon

Kvartalsvis finansiell informasjon gir en oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.

Prospekt

Prospekt for obligasjonslån 2018/2023 ISIN NO0010822455.