Pressemeldinger

Eierkontrollskifte – tilbakekjøp av obligasjoner

(10.07.2019)

I forbindelse med eierskifte i Oslo Børs VPS Holding har obligasjonseiere i obligasjon NO0010822455 rett til å kreve at utsteder kjøper tilbake noen eller alle obligasjonene som de eier. Obligasjonseiere har utøvd rettigheter for tilbakekjøp av obligasjoner for NOK 137 millioner. Oppgjør vil finne sted 15. juli.

Euronext har fullført tvangsinnløsningen av Oslo Børs VPS-aksjene

(05.07.2019)

Euronext har nå fullført tvangsinnløsningen av de gjenværende aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Selskapsmeldinger

Vis alle selskapsmeldinger

Oslo Børs VPS-konsernet

Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger.

Mer om konsernet

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA ble avholdt 14. mai 2019 kl. 16.00.

Les mer