Årsrapport 2010

Viser tilpasningsdyktighet i et marked i endring

- 2010 var et nytt godt år, med gode resultater for Oslo Børs VPS. Vår virksomhet preges av økt konkurranse og vi må fortsette å forandre oss for å opprettholde vår konkurransekraft. I 2010 beviste vi på flere områder vår evne til å tilpasse oss en ny markedssituasjon.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Årsoppgjøret 2010

  • Driftsinntekter: MNOK 942
  • Driftskostnader: MNOK 570
  • Årsresultat: MNOK 277
  • Resultat per aksje: NOK 6,45

 

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 20
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 7,2
  • Antall transaksjoner per dag: 75 792
  • Antall oppgjorte transaksjoner: 31,4 mill
  • Oppgjørsgrad VPS: 98,3 %

Se alle nøkkeltall

Oslo Børs VPS-aksjen i 2010

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi

Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.

Les strategien til konsernet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.

Eierstyring og selskapsledelse