Årsrapport 2011

I takt og utakt med Europa

- 2011 ble et år hvor markedet på Oslo Børs startet med høye forventninger og høy aktivitet. Spesielt på noteringer av nye selskaper, og i stor kontrast til deler av Europa. Særlig har konsernets internasjonale satsing på sterke sektorer som energi, shipping og sjømat vist gode resultater.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Les hele konsernsjefens kommentar

Årsoppgjøret 2011

  • Driftsinntekter: MNOK 922
  • Driftskostnader: MNOK 626
  • Årsresultat: MNOK 233
  • Resultat per aksje: NOK 5,42

 

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 14
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 6,1
  • Antall transaksjoner per dag: 91 249
  • Antall oppgjorte transaksjoner: 11,5 mill
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,2 %

Se alle nøkkeltall

Oslo Børs VPS-aksjen

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi

Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.

Les strategien til konsernet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.

Eierstyring og selskapsledelse