Årsrapport 2013

Velfungerende handel og oppgjør viktigere enn noensinne

- Det er avgjørende for det norske verdipapirmarkedet at handel og oppgjør fungerer godt. Oslo Børs VPS må fortsette arbeidet med å bygge en konkurransedyktig infrastruktur. Samtidig må vi sikre tillit og gode rammer for aktørene gjennom riktige forbedringer for vårt marked.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Les hele konsernsjefens kommentar

Årsoppgjøret 2013

  • Driftsinntekter: MNOK 987
  • Driftskostnader: MNOK 709
  • Årsresultat: MNOK 214
  • Resultat / aksje: NOK 4,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 12
  • Aksjetransaksjoner per dag: 72 805
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 3,5
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,6 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 10,3 mill

Se alle nøkkeltall

Oslo Børs VPS-aksjen

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi

Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.

Les strategien til konsernet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.

Eierstyring og selskapsledelse