Årsrapport 2014

Det handler om tillit!

- I Norge hadde vi også i 2014 flere noteringer enn de fleste markeder i Europa. Igjen var vi også et av verdens største obligasjonsmarkeder. Dette til tross for et kraftig oljeprisfall, som rammet norsk industri. Nå kommer det regulering fra EU som skal tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter. Vi savner helhetstenkning i disse nye reguleringene.
 
Konsernsjef Bente A. Landsnes
 
Les hele konsernsjefens kommentar
 

Årsoppgjøret 2014

  • Driftsinntekter: MNOK 893
  • Driftskostnader: MNOK 569
  • Årsresultat: MNOK 252
  • Resultat / aksje: NOK 5,96

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 19
  • Aksjetransaksjoner per dag: 95 400
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 4,4
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,15 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 12,0 mill

Se alle nøkkeltall
 

Oslo Børs VPS-aksjen

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen
 

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi
 
Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.
 

Les strategien til konsernet
 

Eierstyring og selskapsledelse
 
Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.
 

Eierstyring og selskapsledelse