Årsrapport 2015

Verdipapirmarkeder i endring

Det siste året har finansmarkedene vært preget av stor usikkerhet om verdensøkonomien, lave råvarepriser og volatile valutaer. Vårt marked blir som alle andre internasjonale markeder løpende preget av disse utfordringene.
 
Konsernsjef Bente A. Landsnes

Les hele konsernsjefens kommentar
 

Årsoppgjøret 2015

  • Driftsinntekter: MNOK 895
  • Driftskostnader: MNOK 521
  • Årsresultat: MNOK 299
  • Resultat / aksje: NOK 6,95

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 10
  • Aksjetransaksjoner per dag: 101 900
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 4,6
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,60 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 12,3 mill

Se alle nøkkeltall
 

Oslo Børs VPS-aksjen

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen
 

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi
 
Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.
 

Les strategien til konsernet
 

Eierstyring og selskapsledelse
 
Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.
 

Eierstyring og selskapsledelse