Årsrapport 2017

Vekst i samfunnet

Norsk økonomi er i god utvikling. Norske myndigheter satser på lik linje med europeiske myndigheter på tiltak som bidrar til vekst i næringslivet. Bruk av verdipapirer til finansiering av vekst i småbedrifter anses å være viktig for veksten i samfunnet. Det etableres derfor både incentiver og lavterskeltilbud for å bidra til denne veksten, både i EU og i Norge. Som markedsoperatør har vi utviklet våre markedsplasser for å møte dette behovet.
 
Konsernsjef Bente A. Landsnes
 

Årsoppgjøret 2017

  • Driftsinntekter: MNOK 995
  • Driftskostnader: MNOK 548
  • Årsresultat: MNOK 357
  • Resultat / aksje: NOK 8,30

Last ned årsrapporten
 

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nye aksjeutstedere: 21
  • Aksjetransaksjoner per dag: 100 500
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 4,44
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,70 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 13,0 mill

Oslo Børs VPS-aksjen i 2017

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi

Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.