Finansiell rapportering 2018

Årsrapport 2018

 

 

 

  

Kvartalsvis finansiell informasjon

Oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.