Finansiell rapportering 2019

 

Kvartalsvis finansiell informasjon

Oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.

Finansiell kalender

Tid

Hendelse

13.02.2019

4. kvartal 2018

30.04.2019

1. kvartal 2019

14.05.2019

Generalforsamling

15.08.2019

2. kvartal 2019

31.10.2019

3. kvartal 2019

Resultatene for 2. kvartal og 4. kvartal presenteres i Børsens lokaler i Tollbugata 2 kl. 13:00.