Om Oslo Børs VPS-konsernet

Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger.

Konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, samt oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked.

Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS) og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 100 prosent av aksjene i NOTC AS og 97 prosent av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100 prosent av aksjene i Centevo AB.

Oslo Børs VPS Holding er et resultat av fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding som fant sted i november 2007.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11