Konsernledelsen i Oslo Børs VPS Holding ASA

 

 

Håvard S. Abrahamsen (født 1965)

Konsernsjef / adm. direktør Oslo Børs

Håvard S. Abrahamsen tiltrådte som konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding og børsdirektør for Oslo Børs 26. april 2019. Han kom fra stillingen som partner i PwC, hvor han var partner siden 2002. I perioden 2010-2018 var han adm. direktør for PwC Norge. De siste fem årene har han også vært en del av PwCs globale styre. Før hans tid i PwC var han åtte år på Oslo Børs, senest som Direktør Aksjer. Håvard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har høyere revisorstudium fra NHH. Han var nestleder i to år og leder av styret i Revisorforeningen i to år i perioden 2008-2012. Håvard er styremedlem i Verdipapirsentralen og i Fish Pool.

Audun-Bø

Audun Bø (født 1962)

Administrerende direktør VPS

Audun Bø tiltrådte som administrerende direktør i VPS 1. oktober 2017. Han kom fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har Audun Bø vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år. Før dette arbeidet han 15 år i bank hvorav de fem siste som konserndirektør og leder for DNB Markets. Audun Bø har vært styremedlem i VPS i perioden 2007-2017 og ledet styret det siste året. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet og fra IMD Lausanne i Sveits.

Geir Heggem (født 1968)

Konserndirektør stab/finans

Heggem er siviløkonom og statsautorisert revisor. Han ble ansatt i aksjeavdelingen ved Oslo Børs i 1997. Heggem tiltrådte stillingen som økonomidirektør i mai 2002, og fungerte i samme stilling siden 2001. Han var tidligere ansatt i Coopers&Lybrand.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11