Konsernledelsen i Oslo Børs VPS Holding ASA

 

Bente A. Landsnes (født 1957)

Konsernsjef / adm. direktør Oslo Børs

Landsnes tiltrådte som konsernsjef i Oslo Børs VPS Holding ASA i november 2007. Hun er også børsdirektør/administrerende direktør for Oslo Børs ASA. Hun har tidligere vært konserndirektør i DNB ASA, konserndirektør i Gjensidige NOR og banksjef i Sparebanken NOR. I disse rollene har hun blant annet hatt ansvar for IT, verdipapirer og nasjonal og internasjonal betalingsformidling/likviditet, i tillegg til styreverv i Oslo Børs, VPS, BBS (nå Nets) og NOS. Hun har vært styremedlem i VPS siden 2007, styreleder i Oslo Clearing fra 2007-2014, styreleder i Fish Pool fra 2013, styremedlem i FESE (Federation of European Securities Exchanges) fra 2013 og styremedlem i Danske Bank fra mars 2019.

Audun-Bø

Audun Bø (født 1962)

Administrerende direktør VPS

Audun Bø tiltrådte som administrerende direktør i VPS 1. oktober 2017. Han kom fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har Audun Bø vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år. Før dette arbeidet han 15 år i bank hvorav de fem siste som konserndirektør og leder for DNB Markets. Audun Bø har vært styremedlem i VPS i perioden 2007-2017 og ledet styret det siste året. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet og fra IMD Lausanne i Sveits.

Geir Heggem (født 1968)

Konserndirektør stab/finans

Heggem er siviløkonom og statsautorisert revisor. Han ble ansatt i aksjeavdelingen ved Oslo Børs i 1997. Heggem tiltrådte stillingen som økonomidirektør i mai 2002, og fungerte i samme stilling siden 2001. Han var tidligere ansatt i Coopers&Lybrand.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11