Angående Nasdaqs endrede bud på Oslo Børs VPS

Det vises til det anbefalte tilbudet fra Nasdaq AB om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO / OTCMKTS: OSBHF) («Oslo Børs VPS»), offentliggjort 4. februar 2019 («Nasdaq-tilbudet») og det endrede tilbudet fra Euronext N. V., offentliggjort 11. februar 2019 («Det endrede Euronext-tilbudet»).

Styret i Oslo Børs VPS har blitt informert om at Nasdaq AB i henhold til transaksjonsavtalen mellom Oslo Børs VPS og Nasdaq har besluttet å øke sin tilbudspris fra 152 kroner til 158 kroner per aksje for å møte tilbudsprisen i det endrede Euronext-budet på 158 kroner per aksje.

Styret har også blitt informert av Nasdaq om at aksjonærer som representerer mer enn en tredjedel av aksjene i Oslo Børs VPS har fornyet sin støtte til Nasdaq som det beste alternativet for Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet, og at disse har forhåndsakseptert det endrede Nasdaq-tilbudet og blitt enige om å forlenge sine ugjenkallelige forhåndsaksepter til den siste av datoene 4. mars 2020 eller den datoen som faller 60 dager etter at Euronext-tilbudet utløper eller blir trukket tilbake. Nasdaqs tilbudsperiode er videre forlenget til 29. mars 2019.

Styret registrerer også at betingelse til akseptgrad i Nasdaq-tilbudet er redusert fra minimum 90 prosent til minimum to tredeler av aksjene i Oslo Børs VPS, eller tilsvarende høyere prosent dersom det blir nødvendig for å imøtekomme evt. regulatoriske krav, og at Nasdaq-tilbudet ikke er betinget av godkjennelse fra Nasdaqs aksjonærer.

Styret har vurdert det endrede Euronext-tilbudet og det endrede Nasdaq-tilbudet.

Styret registrerer at de endrede tilbudene er like sett fra et rent finansielt ståsted. Styret vil likevel gjenta og opprettholde sin vurdering av (i) at Nasdaq er den foretrukne eieren av Oslo Børs VPS og (ii) at tilbudet fra Nasdaq bedre enn det endrede tilbudet fra Euronext vil bidra til suksess for Oslo Børs VPS-konsernet på lang sikt. Dette er begrunnet med de strategiske interessene til aktørene i kapitalmarkedet både i Norge og andre steder i Norden. Styret vil understreke at aksjonærer i Oslo Børs VPS som eier mer enn en tredjedel av aksjene i selskapet, inkludert aksjonærer som er kunder av konsernet, har ugjenkallelig akseptert Nasdaq-budet. Det vises i den forbindelse også til anbefalingene i uttalelsen fra styret i Oslo Børs VPS fra 4. februar 2019.

Basert på vurderingen av de to endrede tilbudene har styret enstemmig besluttet å anbefale aksjonærene i Oslo Børs VPS å akseptere tilbudet fra Nasdaq og ikke akseptere tilbudet fra Euronext.

Basert på det ovenfor nevnte har Oslo Børs VPS og Nasdaq blitt enige om å forlenge sluttdatoen (drop-dead date) i den inngåtte transaksjonsavtalen mellom partene (ytterligere beskrevet i tilbudsdokumentet fra Nasdaq). Sluttdatoen har blitt endret fra 31. desember 2019 til den seneste av datoene 4. mars 2020 eller 60 dager etter utløpet av den endrede Euronext-tilbudet.

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tel. 930 60 000 eller epost per.eikrem@oslobors.no.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.