Finansdepartementets beslutning vedr. søknader om eierskap i Oslo Børs VPS

Finansdepartementet har i dag offentliggjort sin avgjørelse på søknadene fra hhv. Euronext og Nasdaq om å få eie Oslo Børs VPS Holding ASA. Begge gis tillatelse til å erverve aksjer i samsvar med sine
søknader.

Euronext har fått tillatelse til å eie det antall aksjer de har forhåndsaksepter for i sitt tilbud, med tillegg av aksjene de allerede eier direkte. Det innebærer at Euronext kan overta aksjene de har aksepter for, og bli sittende med en eierandel på mer enn 50 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS. Euronexts transaksjon er betinget av godkjenning på generalforsamling (avholdes 16. mai) og gjennomføring av due dilligence.

Styret i Oslo Børs VPS tar beslutningen til etterretning og vil jobbe tett sammen med ny hovedeier for å for å ivareta konsernet, virksomheten og ansatte på best mulig måte.

Euronext og Nasdaq har begge publisert meldinger med sine reaksjoner på beslutningen i dag. Lenker til de respektive meldingene fra de to budgiverne finnes her:

Euronext

Nasdaq

Både Nasdaq og Euronext sine tilbudsperioder utløper 31. mai. Euronext har uttalt at de i ettertid vil komme med et nytt bud til aksjonærene i Oslo Børs VPS om å selge sine aksjer til samme betingelser som i det eksisterende tilbudet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder Catharina Hellerud i Oslo Børs VPS, tlf. 915 21 522
Konsernsjef Håvard S. Abrahamsen i Oslo Børs VPS, tlf. 952 60 779

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.