Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2014

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 26. mai årsregnskap og årsberetning for 2013. Det ble besluttet et utbytte på NOK 7 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 7 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 26. mai 2014. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 301 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted fredag 6. juni. Aksjen handles eks. utbytte fra og med tirsdag 27. mai 2014.

Benedicte Schilbred Fasmer har fungert som styreleder siden 26. januar 2014. Hun ble på generalforsamlingen valgt som ny styreleder. Widar Salbuvik ble valgt som nytt styremedlem. De øvrige sittende styremedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode på ett år.

Etter generalforsamlingen består de aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA av:
- Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
- Harald Espedal (nestleder)
- Ottar Ertzeid
- Wenche Marie Agerup
- Widar Salbuvik

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil 1 prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Nylige endringer i allmennaksjeloven tillater styret å utdele utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen. For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte ga generalforsamlingen styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2013.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.