Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2016

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente torsdag 12. mai årsregnskap og årsberetning for 2015. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 12. mai 2016. Totalt deles det ut et utbytte på NOK 179 millioner. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 26. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med fredag 13. mai 2016.

De sittende styremedlemmene ble gjenvalgt for en ny periode på ett år. I tillegg ble Catharina Hellerud valgt inn som nytt styremedlem. Hellerud er finansdirektør i Gjensidige ASA.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:
- Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
- Harald Espedal (nestleder)
- Ottar Ertzeid
- Widar Salbuvik
- Catharina Hellerud

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året ga generalforsamlingen styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015.

For ytterligere informasjon:
Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.