Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2017

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 9. mai årsregnskap og årsberetning for 2016. Det ble besluttet et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 9. mai 2017. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 23. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 10. mai 2017.

Catharina Hellerud ble valgt som ny styreleder i Oslo Børs VPS Holding ASA. Silvija Seres og Øyvind G. Schanke ble valgt som nye styremedlemmer.

 
De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Catharina Hellerud (leder)

- Ottar Ertzeid

- Roy Myklebust

- Silvija Seres

- Øyvind G. Schanke

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk to fullmakter til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. En fullmakt gjelder for kjøp av inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Den andre fullmakten gjelder for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i selskapet. Styret har som mål å gi aksjeeierne god aksjeavkastning over tid. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil kunne være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året fikk styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018.

 

For ytterligere informasjon:

Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.