Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2018

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 15. mai årsregnskap og årsberetning for 2017. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje.

Et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje deles ut til aksjeeiere pr. 15. mai 2018. Utbetaling av utbytte forventes å finne sted 30. mai. Aksjen handles eks. utbytte fra og med onsdag 16. mai 2018.

Hele styret ble gjenvalgt for en periode på et år.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Catharina Hellerud (leder)

- Ottar Ertzeid

- Roy Myklebust

- Silvija Seres

- Øyvind G. Schanke

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk to fullmakter til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. En fullmakt gjelder for kjøp av inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Den andre fullmakten gjelder for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i selskapet. Styret har som mål å gi aksjeeierne god aksjeavkastning over tid. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil kunne være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året fikk styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.