Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2019

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 14. mai årsregnskap og årsberetning for 2018.

Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt.

De aksjonærvalgte medlemmene av styret i Oslo Børs VPS Holding ASA er etter dette:

- Catharina Hellerud (leder)

- Ottar Ertzeid

- Roy Myklebust

- Silvija Seres

- Øyvind G. Schanke

I tillegg har de ansatte to representanter i styret, se www.osloborsvps.no for nærmere informasjon.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA fikk to fullmakter til å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer. En fullmakt gjelder for kjøp av inntil en prosent av aksjene i selskapet. Fullmakten er gitt fordi styret ønsker å ha muligheten til å videreføre det aksjeprogram for de ansatte i Oslo Børs VPS-konsernet som har vært gjennomført de siste årene.

Den andre fullmakten gjelder for kjøp av inntil fem prosent av aksjene i selskapet. Styret har som mål å gi aksjeeierne god aksjeavkastning over tid. Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting, vil kunne være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur.

For å tilrettelegge for utdeling av utbytte flere ganger i året fikk styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020.

 

For ytterligere informasjon:

Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør Oslo Børs, tlf. 22 34 17 40 eller 930 60000.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.