Harald Espedal trekker seg fra styreverv

Det vises til melding fra Oslo Børs av 24. august, hvor det fremkommer at styret i Oslo Børs har besluttet å ilegge Sandnes Sparebank overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Harald Espedal er styreleder i Sandnes Sparebank. Espedal er også nestleder i styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA. Som følge av børsstyrets beslutning har Espedal på eget initiativ valgt å trekke seg fra de to sistnevnte vervene i dag.

Begrunnelsen for overtredelsesgebyret er at børsstyret konkluderer med at Sandnes Sparebank offentligjorde innsideinformasjon om tap på kundeengasjementer for sent. Forholdene knytter seg til to inntrufne hendelser som endret forutsetningene for bankens tapsberegninger og som medførte betydelig økte nedskrivninger. Nedskrivningene påvirket konsernresultatet vesentlig og bidro til behov for å hente inn ny kapital.

- Jeg står for de vurderinger Sandnes Sparebank har gjort underveis i denne prosessen, men synes ikke det er riktig å fortsette i styret på Oslo Børs når et selskap jeg er styreleder i blir ilagt overtredelsesgebyr, sier Harald Espedal.

Det understrekes at Espedals beslutning om å trekke seg fra styrevervene skjer uavhengig av den videre behandlingen av saken i Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank kan påklage vedtaket i Børsstyret til Børsklagenemnden. Klagefristen er to uker.

- Harald Espedal har gjennom mange år gitt viktige bidrag til våre styrer med sin kompetanse, samt meget relevante erfaring fra investorsiden i våre markeder. Oslo Børs' styre forvalter regelverket, og dermed også mye av tilliten til Oslo Børs. Jeg har stor respekt for hans beslutning og jeg vil gi Harald anerkjennelse for at han lar Børsens og konsernets tillit gå foran egen posisjon, sier styreleder Benedicte Schilbred Fasmer.

For ytterligere informasjon: Harald Espedal, tlf. +47 975 93 383 Benedicte Schilbred Fasmer, styreleder i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA, tlf. +47 950 60 034

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.