Inviterer til budprosess

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har med bakgrunn i kjennskap til at det også finnes andre relevante aktører som ikke deltok i den kompakte auksjonen som ble avholdt i desember, besluttet å invitere til en prosess hvor aktørene som er interessert får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS.

Prosessen vil foregå nå i januar og ha som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til Børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske markedet. Det vil bli avholdt møter med Euronext og andre interessenter før styret vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene.

Styret i Oslo Børs VPS har engasjert Arctic Securities til å bistå i arbeidet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS Holding, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tel. 905 50 495

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.