Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 87 (MNOK 48).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

1. kvartal 2017 har vært preget av høy aktivitet i førstehåndsmarkedet for både aksjer og obligasjoner. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet for aksjer viste også oppgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Inntektene var i kvartalet MNOK 252, MNOK 25 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 22 sammenlignet med 1. kvartal 2016. Inntekter fra handel og oppgjør av aksjer og obligasjoner har økt med MNOK 6 mens inntekter fra handel i derivater er redusert med MNOK 3. Inntekter fra markedsdata og fond er henholdsvis økt og redusert med MNOK 2. 

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 128 i kvartalet, opp MNOK 8 fra samme periode i 2016. Økningen har i hovedsak sammenheng med fornyelsesprogrammet i VPS, handelssystemprosjekter i Oslo Børs samt finansskatt.

Verdipapirsentraler står foran store endringer de nærmeste årene, både på tjenestesiden og teknologisk. Med ønske om kontinuitet for de strategiske endringer som skal besluttes og gjennomføres i VPS de nærmeste årene vil styret i VPS starte arbeidet med å finne en ny leder for VPS nå i 2017. John Arne Haugerud fortsetter som administrerende direktør inntil ny leder er på plass, og vil fortsatt bistå konsernet og VPS i både 2017 og 2018, blant annet med oppfølging av mange større påbegynte prosjekter og prosesser i VPS og som styreleder i Centevo.

Styret har i den siste perioden fått innspill fra enkelte aksjonærer med ønske om at styret tar initiativ til en strukturell prosess for konsernet. Gjennomføring av en slik prosess krever aksept fra det alt vesentligste av aksjonærene. Styret har derfor undersøkt blant de største aksjonærene og observerer at det eksisterer ulike oppfatninger vedrørende strategisk utvikling. Styret gjør løpende strategiske vurderinger og vil forfølge de alternativer som vurderes som verdiskapende for aksjonærene og har forutsetning for å lykkes.

Oslo Børs gjennomførte i mars en vellykket release av Millennium Exchange 9.1 med mye ny funksjonalitet for kundene, hvorav blant annet Dark-Lit sweep i North Sea Dark Pool. VPS gjennomførte samtidig en vellykket større versjonering av sine systemer, hvor blant annet ny tegningsklient integrert med BankiD og bankenes Kunde og Adresseregister (KAR) og funksjonalitet for åpning og administrasjon av aksjesparekonto og overførsel av papirer til slike konti inngår.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2017 å beløpe seg til i området MNOK 480 – 490. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange, tilpasning av VPS’ systemer til EUs CSD-regulering (CSDR) samt finansskatt som ble vedtatt av Stortinget i desember 2016. Finansskatten vil utgjøre 5% ekstra skatt på lønn og annen godtgjørelse i tillegg til opprettholdelse av selskapsskatt på 25%.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.