Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 92 (MNOK 87).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i det første kvartalet av 2018, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 264, MNOK 12 høyere enn i samme periode i fjor.

Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis MNOK 10 og MNOK 2.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 136 i kvartalet, opp MNOK 8 fra samme periode i 2017. Økningen skyldes i hovedsak omstillingskostnader og prosjektkostnader i VPS.

Netto finansielle poster i kvartalet utgjør MNOK 2, på nivå med samme periode i fjor.

Oslo Børs VPS Holding ASA har engasjert Danske Bank og Pareto Securities for å arrangere møter med kredittinvestorer fra onsdag 2. mai 2018. Et 5 års obligasjonslån med volum NOK 450 millioner vil deretter kunne bli utstedt, avhengig av de rådende markedsforholdene. Formålet med låneopptaket er å utbetale et ekstraordinært utbytte.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2018 å beløpe seg til i overkant av MNOK 500. Inkludert i dette inngår en økning i kostnadene i Centevo i forbindelse med planlagte utviklingsaktiviteter i selskapet.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, og en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.