Oslo Børs VPS Holding - 1. kvartal 2019

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2019 et overskudd på MNOK 78 (MNOK 92).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene var i kvartalet MNOK 264, på nivå med samme periode i fjor. Inntekter fra VPS har økt med ca. MNOK 2, mens inntekter fra Oslo Børs er redusert tilsvarende. Det er i kvartalet inntektsført MNOK 5 i introduksjons- og registreringsavgifter som i samsvar med IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter var balanseført som kontraktsforpliktelse pr 31.12.18.

Totale driftskostnader utgjør MNOK 158 i kvartalet, opp MNOK 16 fra samme periode i 2018. Økningen skyldes i hovedsak kostnader påløpt i forbindelse med den pågående tilbudsprosessen og økte prosjektkostnader. Implementering av IFRS 16 Leieavtaler har medført en reduksjon i andre driftskostnader på MNOK 3 og en tilsvarende økning i avskrivninger. 

Netto finansielle poster er redusert med MNOK 3 fra samme periode i fjor. Endringen skyldes rentekostnader på obligasjonslånet som ble tatt opp i mai 2018 samt MNOK 0,4 i rentekostnader på leieforpliktelse etter IFRS 16 Leieavtaler.

 
For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.