Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2011

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 59,6 (MNOK 67,2). Driftsinntektene endte på MNOK 243,0 (246,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 76,8 (MNOK 88,3).

Konsernet har opprettholdt en god markedsandel i et mer tilspisset konkurransebilde. Spreadene og likviditeten i de store aksjene er konkurransedyktige, og bidrar til at volumene opprettholdes. Det har vært arbeidet strategisk med å tilpasse konsernet til nye markedsbetingelser, og kostnadsreduksjoner har gitt ønsket effekt.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene i 1. kvartal 2011 er MNOK 3 lavere enn inntektene i samme periode i 2010. Som følge av innføringen av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter er inntekter fra oppgjør i VPS redusert med MNOK 28 i forhold til samme periode i fjor. Dette oppveies delvis av nye inntekter fra clearing av egenkapitalinstrumenter, MNOK 14. Det er økte inntekter på flere andre områder, herunder noterings- og investoravgifter, fond og derivater.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger har, sammenlignet med samme periode i 2010, økt med MNOK 2 eller 1 %. Korrigert for engangsposter i begge perioder samt aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er underliggende kostnader redusert med 5% eller MNOK 6 sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter samt prisreduksjoner gjennomført i 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble påstartet i januar 2011.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.