Oslo Børs VPS Holding ASA – 1. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 66,5 (MNOK 34,8). Driftsinntektene endte på MNOK 242,9 (294,3) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 86,0 (MNOK 43,6).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen på slutten av 2013 har fortsatt inn i 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av obligasjons- og sertifikatlån samt en økt interesse for notering av aksjer. 

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. kvartal 2013, er inntektene i kvartalet MNOK 32 eller 15% høyere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte selskaper (Burgundy, Fish Pool og Evolution) har økt med MNOK 3. Organisk vekst utgjør MNOK 29. Handels-, clearing og oppgjørsinntekter basert på handel på Oslo Børs har økt med MNOK 11, mens noterings- og registerinntekter og andre inntekter har økt med henholdsvis MNOK 16 og MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 126 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 64 fra samme periode i 2013. Korrigert for avsetninger i forbindelse med oppkjøp av Burgundy (MNOK 59) og andre kostnadsøkende engangsposter som var MNOK 9 høyere i samme periode i fjor, har kostnadene økt med MNOK 4. Dette skyldes i stor grad kostnader direkte forbundet med høyere handelsvolum samt kostnader i forbindelse med teknologiske oppgraderinger.

Endelig gjennomføring av salg av Oslo Clearing er planlagt til 2. mai 2014. Proforma resultattall for Oslo Børs VPS Holding som er utarbeidet med den forutsetning at Oslo Clearing gikk ut av konsernet i 2012 er inkludert i presentasjon for 1. kvartal 2014.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2014 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 470. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2013 i overkant av MNOK 440 (etter korreksjon for engangsposter og endringer i konsernsammensetning).

Kjøpet av Burgundy medførte, utover inntektsføring av negativ goodwill på MNOK 84, inntekter i 2013 på MNOK 60. Inntekter fra Burgundy i 2014 forventes å utgjøre MNOK 8.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.