Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 48 (MNOK 70).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

1. kvartal har vært preget av generelt sett noe lavere aktivitet i førstehåndsmarkedet enn i samme periode i 2015 og foregående kvartaler. Aktiviteten i annenhåndsmarkedet har dog vært høyere enn i de tre foregående kvartaler. Inntektene var i kvartalet MNOK 227, marginalt høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett på nivå med i fjor, mens inntekter fra handel og oppgjør er redusert med MNOK 1. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med ca. MNOK 1.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 119 i kvartalet, ned MNOK 1 fra samme periode i 2015. Som følge av terminering av avtale med Percival CSD Partners er det i VPS foretatt en nedskrivning på MNOK 34.

Netto finansielle poster i kvartalet er, hovedsakelig som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte avgifter / priser og effektivisering av tjenester, som vil komme kundene til gode.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.