Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2010

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 95,8 (MNOK 72,4). Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 253,9 (MNOK 236,1). Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reduksjon av kostnader.

 

2. kvartal 2010

2. kvartal 2009

Driftsinntekter

253 862

236 083

Driftsresultat

126 099

96 303

Periodens resultat

95 763

72 444

Resultat pr aksje (NOK)

2,23

1,68

Resultat pr aksje før amortiseringer og nedskrivninger

2,57

2,13

 

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Sammenlignet med 2. kvartal 2009 er inntektene økt med MNOK 18 eller 8%. Det er vekst innenfor de fleste inntektsområder. Inntekter fra handel i aksjer samt finansielle markedsdata viser nedgang. Sammenlignet med 1. halvår 2009 er inntektene økt med MNOK 33 eller 7%.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2. kvartal er, sammenlignet med samme periode i 2009, redusert med MNOK 6 eller 5 %.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 60. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100.

Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs. Sentral motpart for aksjer ble implementert i juni 2010. Innføring av sentral motpart vil ha en negativ effekt på inntektene for Oslo Børs VPS konsernet fra og med 2. halvår 2010. Inntektsreduksjonene i oppgjørsvirksomheten i VPS oppveies delvis ved at Oslo Clearing får nye inntekter. På lengre sikt vil blant annet den europeiske sentralbankens initiativ til et europeisk oppgjørssystem, T2S, kunne påvirke oppgjørsområdet i VPS.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Oslo, 12. august 2010

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.