Oslo Børs VPS Holding ASA - 2. kvartal 2011

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 69,5 (MNOK 95,8). Driftsinntektene endte på MNOK 237,1 (253,9) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 90,5 (MNOK 126,1).

En betydelig del av resultatnedgangen skyldes engangseffekter i regnskapet for 2. kvartal 2010. I tillegg til et tiltakende lavere aktivitetsnivå i markedet, har Oslo Børs VPS i løpet av perioden erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene i 2. kvartal 2011 er MNOK 17 lavere enn inntektene i samme periode i 2010. Som følge av innføringen av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter er inntekter fra oppgjør i VPS redusert med MNOK 30 i forhold til samme periode i fjor. Dette oppveies delvis av nye inntekter fra clearing av egenkapitalinstrumenter, MNOK 11. Inntekter fra handel i aksjer samt dokument- og opptaksavgifter er også redusert, mens inntekter fra blant annet fondsvirksomheten samt løpende noterings- og investoravgifter viser en økning.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger har, sammenlignet med samme periode i 2010, økt med MNOK 12 eller 11 %. Korrigert for engangsposter i 2. kvartal 2010 samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er økningen på MNOK 4 eller 3%. Hittil i år er økningen på MNOK 14 eller 6%. Korrigert for engangsposter i både 2011 og 2010 samt endringer i aktivering av interne ressurser og avskrivninger, er kostnadene på nivå med samme periode i 2010.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter samt prisreduksjoner gjennomført i 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble startet i januar 2011.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.