Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2012

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 53 (MNOK 70). Driftsinntektene endte på MNOK 217,8 (237,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 68,1 (MNOK 90,5).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. Rentemarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. 

Inntektene i 2. kvartal 2012 er MNOK 19 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 41. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 høyere enn i 2. kvartal 2011. Korrigert for kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (Millennium Exchange)  i 2. kvartal 2012 (MNOK 2), er kostnadene MNOK 4 høyere enn i samme periode i 2011. Hittil i år er kostnadene på nivå med samme periode i 2011, også etter korreksjon for omstillingskostnader i 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 2012 (MNOK 5). Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.