Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 116 (MNOK 61).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Den positive utviklingen i 1. kvartal har fortsatt inn i 2. kvartal 2014. I tillegg til høyere aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor, opplever Oslo Børs VPS en fortsatt god interesse for notering og registrering av obligasjons- og sertifikatlån samt en økt interesse for notering av aksjer.

Inntektene i kvartalet var MNOK 225 eller MNOK 6 lavere enn i samme periode i fjor. Inntekter fra oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) er redusert med MNOK 22. Organisk vekst utgjør dermed MNOK 14. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 5, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 7 og MNOK 2.

Korrigert for inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill i 1. halvår 2013, er inntektene i 1. halvår opp med MNOK 26. Korrigert for inntekter i oppkjøpte og solgte selskaper er inntektene opp med MNOK 43. Handels-, og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 14, mens noterings- og registerinntekter og markedsdata har økt med henholdsvis MNOK 24 og MNOK 2. Andre inntekter har økt med MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 138 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 16 fra samme periode i 2013. Korrigert for kostnader i oppkjøpte og solgte selskaper (Burgundy, Fish Pool, Evolution og Oslo Clearing) og andre engangsposter er kostnadene uendret.

Netto finansielle poster er i 2. kvartal påvirket av gevinst ved salg av Oslo Clearing ASA (MNOK 48). Korrigert for dette er finansposter redusert med MNOK 3. Dette dels som følge av agioposter og dels som følge av lavere avkastning på likvide midler.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt at et utbytte på NOK 4,50 deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014, hvorav NOK 2,67 per aksje utgjør tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Utbetaling ventes å finne sted 25. august 2014.

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.