Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 67).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

2. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet (Oslo Clearing ble solgt i mai 2014) var i kvartalet MNOK 234, eller MNOK 13 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 9. Inntekter fra markedsdata og fond har begge økt med MNOK 2.

Hittil i år har inntektene økt med MNOK 8. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 15. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 4. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 4, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 110 i kvartalet, en økning på MNOK 8 fra samme periode i 2014. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 13. Økningen i kvartalet skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter.

Netto finansielle poster i kvartalet er, som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440.  Økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS, oppgraderinger av handelssystemer og ordinær lønns- og prisstigning.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.