Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2010

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 54,5 (MNOK -948,1). Resultatet i 3. kvartal 2009 er påvirket av nedskrivninger på MNOK 1.010 etter skatt. Resultatet i 3. kvartal 2010 er MNOK 8 lavere enn resultatet i 3. kvartal 2009 korrigert for nedskrivningen (MNOK 62).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Driftsinntektene var MNOK 209,8 (221,4) i kvartalet. Sammenlignet med 3. kvartal 2009 er inntektene redusert med MNOK 12 eller 5%. Nedgangen skyldes i hovedsak reduksjon i inntekter fra oppgjør i VPS etter innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010. Det er vekst i inntektene fra de fleste øvrige inntektsområder.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 3. kvartal har, sammenlignet med samme periode i 2009, økt med MNOK 1 eller 1 %. Det er i kvartalet avsatt MNOK 6 i omstillingskostnader. Tilsvarende for samme periode i 2009 var MNOK 14. Aktivering av interne ressurser er redusert med MNOK 8 sammenlignet med samme periode forrige år.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i 2010. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS. Ved utgangen av 2008 og 2009 var det henholdsvis 297 og 277 ansatte i konsernet. Det forventes å være ca. 255 og 250 ansatte ved utgangen av henholdsvis 2010 og 2011.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.