Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2011

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 60 (MNOK 55). Akkumulert for 2011 er overskuddet MNOK 189 (MNOK 218).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten.

Markedsuroen i 3. kvartal 2011 har medført et noe høyere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2010. Oslo Børs VPS har dog i løpet av perioden erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

Inntektene i 3. kvartal 2011 er MNOK 13 høyere enn inntektene i samme periode i 2010. Det er vekst i inntektene innen alle forretningsområder i kvartalet. Hittil i år er inntektene i VPS redusert med MNOK 43. Inntekter fra oppgjørsområdet i VPS er redusert med MNOK 55 som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i kvartalet er på samme nivå som tilsvarende periode i 2010. Akkumulert er kostnadene i 2011 MNOK 14 høyere enn i 2010. Korrigert for engangsposter og aktivering av interne ressurser i alle perioder, er kostnadene i både 3. kvartal og akkumulert MNOK 5 høyere enn i samme perioder i 2010.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen fortsatt vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av organisasjon og tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs.

 

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.