Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2012

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 34,6 (MNOK 60,3). Driftsinntektene endte på MNOK 192,9 (223,1) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 43,4 (MNOK 77,7).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2011. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. 

Inntektene i 3. kvartal 2012 er MNOK 30 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Hittil i år er inntektene redusert med MNOK 71. Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 24 i 3. kvartal og MNOK 55 hittil i år). Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet og hittil i år redusert med henholdsvis MNOK 3 og MNOK 9. Inntektene i 2011 var påvirket av engangsposter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 høyere enn i 3. kvartal 2011. Korrigert for kostnader i forbindelse med arbeidet med implementering av nytt handelssystem på Oslo Børs (Millennium Exchange) i 3. kvartal 2012 (MNOK 3), er kostnadene MNOK 3 høyere enn i samme periode i 2011. Hittil i år er kostnadene MNOK 6 høyere enn i samme periode i 2011. Etter korreksjon for omstillingskostnader i 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 2012 (MNOK 8), er kostnadene økt med MNOK 3. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.