Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2013

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 61 (MNOK 35).

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i samme periode i 2012. Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med 2012. Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 3. kvartal er MNOK 26 eller 14% høyere enn i samme periode i 2012. Handels, clearing- og oppgjørsinntekter har økt med MNOK 11. Handelsinntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 19 i kvartalet. Evolution, som ble kjøpt opp primo juli 2013, har i perioden hatt inntekter på MNOK 3. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 6.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier utgjør MNOK 106 i kvartalet, en reduksjon på MNOK 5 eller 4% fra samme periode i fjor. Konsernet hadde i 3. kvartal 2012 engangskostnader fbm Millennium Exchange på MNOK 2. I 3. kvartal 2013 har konsernet kostnadsreduserende engangsposter på MNOK 1. Burgundy, Fish Pool og Evolution har i 3. kvartal hatt kostnader på MNOK 5. Korrigert for dette er kostnadene i 3. kvartal MNOK 6 eller 5% lavere enn i samme periode i 2012.

Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter).

Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 40 i 2013. I 2014 forventes inntektene å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 20-25. Kostnadene forventes å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 15.

 

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.