Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 66 (MNOK 73).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Inntektene var i kvartalet MNOK 205, MNOK 7 lavere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 7 sammenlignet med 3. kvartal 2015. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 8 og MNOK 5. Inntekter fra markedsdata er på nivå med samme periode i fjor.

Hittil i år er inntektene ned MNOK 5. Noterings- og registerinntekter er totalt sett opp MNOK 5 sammenlignet med de ni første månedene av 2015. Inntekter fra handel og oppgjør samt fond er redusert med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 6, mens inntekter fra markedsdata har økt med MNOK 2.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 119 i kvartalet, opp MNOK 6 fra samme periode i 2015. Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 12. Økningen har sammenheng med terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS, samt engangsposter relatert til handelssystemprosjekter i Oslo Børs i 2016.

Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2016 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Økningen på MNOK 16 fra 2015 til 2016 skyldes engangskostnader i forbindelse med ny versjon av Millennium Exchange, samt terminering av avtale med Percival CSD Partners og videreføring av enkelte aktiviteter innenfor fornyelsesprogrammet i VPS.

Tilsvarende driftskostnader i 2017 forventes også å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470. Dette inkluderer kostnader i 2017 knyttet til MiFID II-versjon av Millennium Exchange samt til tilpasning av VPS’ systemer til EUs CSD-regulering (CSDR).

Regjeringen har foreslått å innføre en finansskatt fra 2017. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt vil dette medføre en økning i lønns- og personalkostnader for konsernet på i størrelsesorden MNOK 12. Regjeringen har som del av dette også foreslått at selskapsskattesatsen for finansnæringen også i 2017 skal være 25%.

 

For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.