Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 84 (MNOK 80).

Den høye markedsaktiviteten har fortsatt inn i 3. kvartal, både i første- og annenhåndsmarkedene for aksjer og obligasjoner. Inntektene var i kvartalet MNOK 248, MNOK 15 høyere enn i samme periode i fjor. Hittil i år er økningen MNOK 36.

Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis ca. MNOK 13 og MNOK 2 sammenlignet med samme periode i 2017. Hittil i år er økningen henholdsvis MNOK 26 og MNOK 7.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 128 i kvartalet, opp MNOK 9 fra samme periode i 2017. Økningen skyldes i stor grad prosjektkostnader i Oslo Børs og VPS. Hittil i år er økningen på MNOK 31.

Netto finansielle poster er redusert med MNOK 2 fra samme periode i fjor. Endringer skyldes rentekostnader på obligasjonslånet som ble tatt opp i mai.

Oppstartsselskaper har gjerne familie og venner som kapitalkilde og aksjonærer. Den nye listen Family & Friends gjør det mulig for disse selskapene å få inn nye eiere og investorer, og gir enkel tilgang til omsetning av sine aksjer. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresse eller pris på unoterte aksjer.

Oslo Børs har besluttet å legge forholdene til rette for å kunne notere og handle børsnoterte aksjer i andre valuter enn i NOK. Aktuelle valutaer er Euro, SEK og DKK. Over tid kan også andre valutaer være aktuelt. Produktet antas å være på plass i løpet av første halvår 2019.

De markedsmessige forholdene og konsernets inntekter vil variere over tid, men konsernet har som mål å skape grunnlag for en underliggende vekst i virksomheten uavhengig av varierende markedsforhold. Konsernet har mål om over tid å oppnå en årlig gjennomsnittlig vekst i underliggende EBITDA på 5% fra 2016. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 550, og på samme nivå i årene 2019 - 2021.

 
For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.