Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2010

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 60 (MNOK -77). Resultatet i 4. kvartal 2009 er påvirket av nedskrivninger på MNOK 153. For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 277 (MNOK – 910). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2010 på NOK 8,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Inntektene i 4. kvartal 2010 er på MNOK 232,5, MNOK 3 lavere enn inntektene i samme periode i 2009. Inntekter fra oppgjør og clearing av egenkapitalinstrumenter er redusert med MNOK 16. Dette oppveies delvis av økte inntekter på de fleste andre områder. For året sett under ett har inntektene økt med MNOK 18, eller 2%. Inntekter fra oppgjør og clearing av egenkapitalinstrumenter er redusert med MNOK 28, mens det har vært en økning på de fleste andre områder.

Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger endte på MNOK 125,6 i 4. kvartal, en reduksjon med MNOK 13 eller 9 % sammenlignet med samme periode i 2009.

Oslo Børs VPS har opprettholdt en god markedsandel i et mer tilspisset konkurransebilde. Spreadene og likviditeten i de store aksjene er konkurransedyktige, og bidrar til at volumene opprettholdes. Konsernet har arbeidet strategisk med å tilpasse konsernet til nye markedsbetingelser, og kostnadsreduksjoner har gitt ønsket effekt.

Utsikter for 2011

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2010 påvirker inntektene i 2011. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2011 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til handelssystem på Oslo Børs og fornyelse av it-plattform i VPS.

Fornyelse av it-plattform i VPS inkluderer migrering av applikasjoner som benyttes i fondsvirksomheten over til ny plattform. Arbeidet med dette ble påstartet i januar 2011.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.