Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2011

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2011 et overskudd på MNOK 44 (MNOK 60). For året under ett oppnådde konsernet et resultat på MNOK 233 (MNOK 277). Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for 2011 på NOK 6,00 per aksje.

For en detaljert gjennomgang av tall for konsernet og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten for Oslo Børs VPS (vedlagt).

Inntektene i 4. kvartal 2011 er på MNOK 218,7, MNOK 14 lavere enn inntektene i samme periode i 2010.

Det er reduksjon i inntektene innenfor flere inntektsområder. Prospekt- og opptaksavgifter på Oslo Børs er redusert med MNOK 8 sammenlignet med 4. kvartal 2010. For 2011 er inntektene for konsernet redusert med MNOK 20. Inntekter fra oppgjørsområdet i VPS og inntekter fra sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i Oslo Clearing er sett under ett redusert med MNOK 29 som følge av innføring av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter i juni 2010.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 9 høyere enn både 4. kvartal 2010 og akkumulert i 2010. Korrigert for engangsposter er kostnadene i 4. kvartal og akkumulert henholdsvis MNOK 1 og MNOK 4 lavere enn i samme perioder i 2010.

Markedet har vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i 2010. Oslo Børs VPS har i løpet av perioden også erfart et mer tilspisset konkurransebilde og en reduksjon i markedsandel på handel i egenkapitalinstrumenter.

Utsikter for 2012

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av organisasjon og tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs.

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.