Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 77 (MNOK 76). Styret vil ikke fremme forslag om ytterligere utbytte for regnskapsåret 2018.

Inntektene var i kvartalet MNOK 268, MNOK 16 høyere enn i samme periode i fjor. For året sett under ett er økningen MNOK 52. Inntekter fra Oslo Børs og VPS har økt med henholdsvis ca. MNOK 8 og MNOK 7 sammenlignet med samme periode i 2017. For året sett under ett er økningen henholdsvis MNOK 34 og MNOK 14.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 160 i kvartalet, opp MNOK 15 fra samme periode i 2017. For året sett under ett er økningen på MNOK 46. Økningen i kvartalet skyldes i stor grad kostnader i forbindelse med prosjekter i Oslo Børs og VPS. Kostnadene er også påvirket av varsel om at Skatt Øst vil kreve endring av konsernets praksis for fradragsføring av inngående merverdiavgift i fellesregistrering for årene 2015 og 2016. Oslo Børs VPS Holding har bestridt dette, men har av forsiktighetshensyn foretatt en delvis avsetning for den varslede endringen.

Netto finansielle poster er redusert med MNOK 2 fra samme periode i fjor. Endringen skyldes rentekostnader på obligasjonslånet som ble tatt opp i mai.

I 4. kvartal ble tre nye internasjonale aktører kunder og direktemedlemmer i VPS; Clearstream Banking S.A., SIX SIS AG og Citbank Europe Plc. Kundebasen i VPS blir i økende grad internasjonal.

Euronext N.V fremsatte den 14. januar 2019 tilbud om kjøp av samtlige utstående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Nasdaq AB fremsatte den 4. februar 2019 tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA. Det fremgår av begge de fremsatte tilbudene at eventuell utdeling av utbytte vil medføre justering i tilbudsprisen. Renteelementene som inngår i tilbudene vil også påvirkes av eventuelle utbytteutdelinger. Styret er derfor av den oppfatning at det pt. ikke er hensiktsmessig å foreslå utdeling av ytterligere utbytte for 2018 for generalforsamlingen.

Implementering av IFRS 16 i 2019 forventes å medføre en balanseføring av eiendel og forpliktelser på MNOK 63. Leiekostnader på ca MNOK 13 vil erstattes av avskrivninger på ca MNOK 13 og rentekostnader på MNOK 2.

Oslo Børs VPS forventer at inntekter i 2019 vil utgjøre MNOK 1.081. Konsernets driftskostnader før avskrivninger og amortiseringer forventes å utgjøre MNOK 557 i 2019 (lønns- og personalkostnader på MNOK 332 og andre driftskostnader på MNOK 225). Dette inkluderer kostnader ifbm den pågående tilbudsprosessen.

 
For ytterligere informasjon:
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.