Oslo Børs VPS Holding: Avtale om salg av Oslo Clearing til SIX

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge samtlige aksjer i datterselskapet Oslo Clearing til det sveitsiske selskapet SIX.

Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX til en pris på ca. 180 millioner kroner, forutsatt frie likvide midler eller bokført egenkapital på om lag 120 millioner kroner. Salget er betinget av myndighetsgodkjenning og enkelte andre forhold, og forventes sluttført i 2. kvartal 2014.

Avtalen er en del av Oslo Børs VPS konsernets kontinuerlige arbeid med å sikre et konkurransedyktig internasjonalt verdipapirmarked i Norge. For Oslo Børs’ kunder vil dette bety en videreføring av et moderne og effektivt clearingtilbud i en større og internasjonal enhet, som også vil fastholde den planlagte etableringen av interoperabilitet med LCH.Clearnet for clearing av aksjer.

- Alle deler av verdikjeden i verdipapirmarkedet er gjenstand for ny regulering og økt konkurranse. Markedet har behov for større og mer robuste europeiske clearingsselskaper, og for Oslo Clearing representerer samarbeidet med SIX x-clear en spennende videreføring av en plattform med teknologi og kompetanse som er bygget opp over flere år. Det sammenslåtte selskapet blir en langsiktig, solid og god partner for clearing av aksjer og derivater i Norge og Norden, sier Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS.

Oslo Clearing vil bli en del av SIX Securities Services, post trade-området til SIX. SIX opererer Sveits’ finansielle infrastruktur og tilbyr globale tjenester innenfor områdene verdipapirhandel, clearing og oppgjør, samt finansiell informasjon og betalingstransaksjoner.
Oppkjøpet styrker SIX’ internasjonale stilling og posisjonerer selskapet som en ledende sentral motpart for primærbørser og gir SIX’ kunder tilgang til enda en markedsplass. Den planlagte konsolideringen av volumer og kunder på samme plattform forventes også å bidra til å redusere kostnader og øke fleksibiliteten for kundene. Integreringsarbeid vil starte etter gjennomføring av transaksjonen i 2014.
- Kjøpet av Oslo Clearing er for oss komplementerende på mange måter. Våre kunder får tilgang til de nordiske markedene, mens aktører i disse markedene kan dra fordel av økt effektivitet og stordriftsfordeler. I tillegg ser vi store muligheter for fremtidige produktutvidelser og diversifisering, sier Thomas Zeeb, administrerende direktør for SIX Securities Services.

Arctic Securities ASA har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS har vært juridisk rådgiver for Oslo Børs VPS i forbindelse med transaksjonen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs VPS, tlf. + 47 22 34 17 00
Geir Heggem, finansdirektør, tlf. +47 22 34 17 22 / mob. +47 952 38 811

 

Om Oslo Børs VPS:
Konsernet Oslo Børs VPS består av selskapene Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Konsernet tilbyr markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs har nylig inngått avtaler om kjøp av den nordiske markedsplassen Burgundy og fiskederivatbørsen Fish Pool. Oslo Børs VPS eies av Oslo Børs VPS Holding ASA, og aksjene i selskapet handles på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. Oslo Clearing er et heleiet datterselskap av Oslo Børs VPS Holding og har konsesjon til å drive virksomhet som sentral motpart i handel med derivater og egenkapitalinstrumenter samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Oslo Clearing gjorde i 2011 opp mer enn 46 millioner egenkapitaltransaksjoner verdt i overkant av 960 milliarder kroner.

www.osloborsvps.no

www.osloclearing.no

Om SIX:
SIX opererer Sveits’ finansielle infrastrukturen og tilbyr globale tjenester innenfor områdene verdipapirhandel, clearing og oppgjør, samt finansiell informasjon og betalingstransaksjoner. Selskapet er eid av sine kunder (ca. 150 banker), og med en arbeidsstyrke på mer enn 3900 ansatte og tilstedeværelse i 25 land, genereres driftsinntekter på 1260 millioner sveitsiske franc og en nettoinntekt på konsernnivå på 218,6 millioner sveitsiske franc i 2011. SIX Securities Services spesialiserer seg på post-tradeaktiviteter både for det nasjonale sveitsiske markedet og internasjonale markeder. Tjenestene omfatter depot (nasjonale og internasjonale), sentral motpart (CCP), Risk Management, realtids oppgjør (inkludert omdisponering av posisjoner i realtid), Collateral Management og aksjeregistrering.

www.six-group.com

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.