Oslo Børs VPS innfører raskere oppgjør fra oktober 2014

Oslo Børs VPS har besluttet å innføre T+2 fra 6. oktober 2014. I praksis betyr det at investorer får registrert verdipapirer på sin VPS-konto to dager etter transaksjonen, og tilsvarende at selger av verdipapirer får oppgjør etter to dager. I dag tar det tre dager før verdipapirene er tilgjengelige på konto og oppgjøret skjer.

EU arbeider med å innføre en regulering for verdipapirsentraler i Europa, som blant annet inneholder et krav om at oppgjørsperiode for alle verdipapirer handlet på børser og MTFer skal være maksimum T+2. Med få unntak har landene i Europa i dag en oppgjørsperiode på T+3, men i de fleste land pågår det nå prosesser for å legge om til T+2 i tråd med kravet i den nye EU-reguleringen (CSD-direktivet).

Oslo Børs VPS har gjennom konsultasjoner med markedet fått tilbakemeldinger om at det er både fra nordiske og internasjonale aktører ønskelig med en nordisk koordinering av overgangen til T+2. De nordiske meglerforbundene har kommet med en felles anbefaling om at de nordiske landene bør gå over til T+2 den 6. oktober 2014. Oslo Børs VPS støtter denne anbefalingen, og vil således legge opp til en overgang for det norske markedet 6. oktober 2014.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.