Salg av Oslo Clearing gjennomført

Det vises til melding av 17. desember 2012, hvor det ble offentliggjort at Oslo Børs VPS Holding hadde avtalt å selge 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group. Oslo Børs VPS Holding har i dag gjennomført salget av 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group.

Vederlaget er avhengig av oppnådde resultater til og med april 2014, men er forventet å utgjøre i størrelsesorden MNOK 200.

Styret i Oslo Børs VPS Holding har overfor den ordinære generalforsamlingen foreslått at styret skal gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte gjennom året. Dersom generalforsamlingen vedtar den foreslåtte fullmakten, har styret til hensikt å dele ut det vesentligste av vederlaget fra salget som utbytte i løpet av 3. kvartal 2014.

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.