Styret avgir sin anbefaling senest innen utgangen av februar

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018, samt 4. januar 2019 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS»). 

Styret i Oslo Børs VPS inviterte 4. januar til en prosess hvor aktørene som er interesserte får muligheten til å komme med bud på aksjene i Oslo Børs VPS. Bakgrunnen for dette var kjennskap til at det også fantes andre relevante aktører enn Euronext som var interesserte, men som ikke deltok i den omtalte auksjonen som var initiert av noen aksjonærer i desember.

Etter invitasjonen har flere interessenter meldt sin interesse. Det er avholdt møter med enkelte av disse og det er avtalt nye møter hvor interessenter møter administrasjonen i Oslo Børs VPS. Styret er i en prosess som har som mål å finne den beste løsningen for aksjonærenes verdier, i tillegg til en god plan for videreutvikling av børsen og verdipapirsentralen i Norge, herunder blant annet kapitaltilgangen til selskapene som benytter seg av markedsplassene til Oslo Børs.

Styret ser at det pågående arbeidet blir omfattende, og tar tid. Det er svært viktige vurderinger som skal gjøres, og styret setter nå opp en tidsplan hvor det vil gi sin vurdering og anbefaling til aksjonærene senest innen utgangen av februar. Styret anbefaler sterkt at aksjonærene avventer styrets endelige anbefaling før de tar stilling til noe bud.

Arctic Securities er engasjert for å bistå styret i arbeidet. Interessenter kan kontakte Jon Gunnar Pedersen på tlf. 484 03 220.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS, tel. 905 50 495

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.