VPS inngår avtale med Percival om nytt kjernesystem

Verdipapirsentralen ASA (VPS) har inngått avtale med programvareselskapet Percival CSD Partners AS (Percival) om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. Percival er et selskap som har spesialisert seg på å levere programvare til verdipapirsentraler.

Som del av moderniseringen av IT-plattformen vil VPS utvikle nye sluttbrukerløsninger for investorer og utstedere, samt implementere nye markedsstandarder for selskapshendelser og oppgjør. Investeringen i ny infrastruktur gjøres for å sikre fremtidig konkurransekraft for VPS, samt for å imøtekomme nye EU-reguleringer.
 
- Å knytte investorer og utstedere tettere sammen, vil være avgjørende for fortsatt å være en attraktiv tilbyder av tjenester til investorer og utstedere. Dette er også sammenfallende med den utviklingen vi ser generelt i det europeiske markedet.  Ny europeisk regulering åpner for sterkere konkurranse. Dette prosjektet vil sette oss i en god posisjon til å møte denne konkurransen, sier adm. direktør John-Arne Haugerud i VPS.
 
Den nye løsningen vil gjøre det mulig for VPS å understøtte Oslo Børs VPS’ og markedets sterke sektorstrategi ved blant annet å kunne tilby utvidet valutafunksjonalitet som det forventes at internasjonale kunder vil etterspørre i større grad, samtidig som VPS øker egen konkurransekraft. Det fornyede kjernesystemet vil være tilpasset tilknytning til T2S, den europeiske sentralbankens initiativ for samordning og effektivisering av verdipapiroppgjøret i Europa.
 
Prosjektet vil starte i løpet av 4. kvartal 2014 og er forventet å vare til 2. kvartal 2017.  Prosjektet har en ramme på vederlag til eksterne leverandører på ca. 120 mill. kroner. Av dette vil i underkant av 20 mill. kroner kostnadsføres direkte, mens resten vil balanseføres. Gjennom prosjektet forventer VPS å oppnå en årlig kostnadsbesparelse på i størrelsesorden 20 mill. kroner (helår fra og med 2018).
 
 
For ytterligere kommentar:
Adm. direktør VPS, John-Arne Haugerud, tel. 901 15 337

Om VPS:
VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Produktbredden er betydelig selv i internasjonal sammenheng. VPS leverer sine tjenester til investorer og utstedere gjennom et nettverk av meglere, banker og forvaltningsselskaper. Det er disse, kontoførerne, som forvalter kunderelasjonene og som står for den daglige bruken av VPS-tjenestene.
 
 
Om Percival:
Percival CSD Partners er et estisk selskap som utvikler og leverer programvare til verdipapirsentraler (DEPEND) og andre som fører aksjeeierbøker (REGARD).
Selskapet ble etablert i 1986, og har siden videreutviklet og fornyet sine løsninger kontinuerlig. Det første komplette systemet for verdipapirsentraler ble implementert i 1997.
Percival har i dag 9 brukere av DEPEND, hvorav 2 i Europa. Tilpasning til det nye europeiske oppgjørssystemet, T2S, pågår da en av kundene skal tilknytte seg dette systemet allerede i 2015.
 

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.