VPS samler fonds- og kapitalforvaltningstjenestene i et datterselskap

VPS slår sammen forretningsområde Fond med datterselskapet Evolution. Hensikten er å etablere en samlet enhet som skal skape vekst gjennom å levere etterspurte tjenester til fonds- og kapitalforvaltningsselskaper raskere og mer effektivt enn selskapene kan hver for seg.

Det er den ikke-konsesjonsbelagte fondsvirksomheten til VPS som skilles ut og slås sammen med VPS’ svenske datterselskap Evolution Software Sweden AB (Evolution). Transaksjonen er planlagt gjennomført 1. september 2017. Samtidig vil selskapet endre navn til Centevo AB. - Vi opplever et økende behov for at våre tjenester leveres fra én tilbyder, slik at prosessene blir så enkle som mulig for kundene. Dette er en virksomhet VPS ønsker å satse videre på. Centevo blir en av Nordens ledende aktører i dette markedet. Målet er å styrke denne posisjonen ytterligere, sier adm. direktør John-Arne Haugerud i VPS.

Etableringen av Centevo vil medføre flere positive endringer; Det skapes en leverandør med større ressurs- og kompetansemiljø, og kundene vil få tilgang til flere tjenester fra samme leverandør. En vil oppnå mer effektiv utnyttelse av ressursene, og produkt- og tjenesteutviklingen vil skje raskere.  Kundedialog og avtaleforhold er andre områder som vil bli enklere for kundene. Videre vil VPS utvikle tilbudet i verdipapirregisteret, slik at det fortsatt vil være attraktivt for fondsforvaltningsselskaper å registrere fond i VPS, og for andelseiere å ha andeler oppbevart på en verdipapirkonto som er tilgjengelig i VPS Investortjenester.

Om Evolution og VPS Fond
VPS har siden 1991 levert et andelseiersystem med tilhørende tjenester (Fund Services) til det norske fondsmarkedet. Målt som andel av forvaltningskapital registrert i Verdipapirfondenes Forening, utgjør fondene i VPS i dag i overkant av 50%. VPS kjøpte i 2013 det svenske selskapet Evolution. Dette ga VPS muligheten til å imøtekomme etterspørsel etter en bredere tjenestepakke, inklusive en geografisk ekspansjon. Evolution og VPS har siden 2013 levert produkter og tjenester innenfor andelseiersystemer og aktiv forvaltning (porteføljestyring) i Norden. Selskapene har mer enn 50 kunder i Norge og Sverige, hvorav en stadig større andel er felles kunder.

For ytterligere informasjon, kontakt:
John-Arne Haugerud, administrerende direktør, tlf. 901 15337
Leif Arnold Thomas, direktør Fond; tlf. 982 15520

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.