VPS terminerer avtale med Percival CSD Partners AS (Estonia)

I 4. kvartal 2014 startet VPS opp et prosjekt for å modernisere selskapets IT- og tjenesteplattform (heretter kalt prosjektet). Styret i VPS har i dag besluttet å terminere avtalen med Percival CSD Partners om leveranse av CSD kjernesystem.

Prosjektet hadde en investeringsramme på MNOK 120 (eksterne kostnader). Innenfor denne rammen skulle VPS selv fornye IT-infrastruktur og en rekke applikasjoner som benyttes til å levere tjenester utover det som produseres i selve kjernesystemet. VPS signerte en avtale med en ekstern leverandør, Percival CSD Partners AS (heretter kalt Percival), om leveranse av  standard CSD kjernesystem som skulle tilpasses markedets og VPS sine behov.

Høsten 2015 mottok VPS en første versjon av leverandørens løsning. I testingen av denne fant VPS at løsningen ikke tilfredsstilte avtalte tekniske krav som skulle sikre driftsstabilitet, robusthet og ytelse. VPS iverksatte derfor en grundig teknisk gjennomgang av leveransen og identifiserte hvilke utbedringer som måtte gjennomføres.

I en melding den 9. desember 2015 meldte Oslo Børs VPS Holding at prosjektet hadde forsinkelser som ville medføre endring i ferdigstillelsestidspunkt, og at det ble arbeidet med re-planlegging med mål om ferdigstillelse av kjernesystemdelen av prosjektet i april 2018.

Ved fremleggelse av delårsrapport for 4. kvartal 2015, den 11. februar 2016, ble det meldt at nye funn hadde økt kompleksiteten, og derved også risikoen, i prosjektet. Arbeidet med replanlegging var forventet å pågå til medio april.

Dessverre har VPS konstatert at leverandøren ikke har lykkes i å utbedre de påpekte mangler. Resultatet av replanleggingen viste  at arbeidsomfanget med å etablere en tilfredsstillende teknisk plattform ville bli uakseptabelt ressurs- og tidkrevende.  VPS sitt styre har derfor besluttet å terminere avtalen med leverandøren.

De øvrige delene av fornyelsesprosjektet til VPS har hatt god kvalitet og blitt levert på tid/kost i prosjektperioden. VPS vil videre prioritere å fortsette moderniseringen av de produktene og tjenestene som har størst betydning for kundene i deres daglige operasjon. Modernisering og utvikling av sluttbrukerløsninger vil prioriteres, samtidig som standardisering av meldinger og funksjonalitet som er viktig for å redusere kunders kostnader vil fortsette. VPS vil under denne utviklingen parallelt rendyrke selve kjernesystemet, slik at et fremtidig prosjekt for modernisering av dette vil bli redusert i omfang og risiko.  

Tekniske krav som følger av ny europeisk regulering (CSDR) vil bli utviklet i eksisterende system.

Som følge av termineringen vil Oslo Børs VPS Holding i 1. kvartal 2016 foreta en nedskriving på i størrelsesorden MNOK 34. Det vil ved fremleggelse av delårsrapport for 1. kvartal 2016 gis enn oppdatering på estimat for driftskostnader for 2016.

 

For ytterligere kommentarer:
Adm. direktør VPS, John-Arne Haugerud, tlf. 901 15 337
Bente A. Landsnes, børsdirektør og konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tlf. +47 905 50 495
Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 952 38 811

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.