Vedrørende planlagt bud på Oslo Børs VPS Holding ASA fra Euronext N.V.

Det vises til melding av 24. desember 2018, der styret i Oslo Børs VPS Holding ASA (OBVPS) opplyste om at det var blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019.

OBVPS er i etterkant gjort kjent med at en kompakt auksjonsprosess som fant sted i forkant av at styret ble varslet, ble gjennomført på en måte som medførte at enkelte strategiske relevante aktører ikke deltok. OBVPS vil derfor vurdere hvilke initiativ som er nødvendig for å maksimere aksjonærenes verdier, og best mulig ivareta børsens og verdipapirsentralens funksjoner i det norske verdipapirmarkedet.

OBVPS tar sikte på å avholde et møte med Euronext tidlig i januar. OBVPS har engasjert Arctic Securities som rådgiver i arbeidet med å vurdere budet. Selskapet vil komme tilbake med mer informasjon om prosessen på egnet måte.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Catharina Hellerud, styreleder Oslo Børs VPS Holding, tel. 915 215 22
Bente A. Landsnes, konsernsjef Oslo Børs VPS Holding, tel. 905 50 495

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.